Historia

Poznajcie historię naszej firmy

1953

Zaczęło się w Wadowicach… W 1953 roku powstały Krakowskie Zakłady Jajczarskie w Wadowicach, które w 1958 roku zostały przeniesione do Tomic, by dać początek firmie, którą znamy dzisiaj.

1968

Od 1968 r. zakład prężnie działał pod nazwą Krakowskie Zakłady Drobiarskie – Zakład Jajczarsko-Drobiarski w Wadowicach-Tomicach. Wtedy wprowadzono ubój kurcząt.

1974

W 1974 r. zakład liczył już 200 pracowników.

1975

W 1975 r. w ramach reformy administracyjnej kraju Krakowskie Zakłady Drobiarskie zmieniają nazwę na Śląskie Zakłady Drobiarskie w Chorzowie, gdzie właśnie miała siedzibę główna dyrekcja firmy.

1975

W 1975 r. w niektórych miesiącach ubój samych kurcząt wynosił ok. 25.000 dziennie, a przerób jaj sięgał 0,5 miliona (miesięcznie).

1978

W grudniu 1978 r. odbyła się uroczystość XX-lecia zakładu, podczas której dyrektor ds. produkcji, Boryczko, odznaczył 32 osoby za długoletnią pracę.

1980

Nadszedł 1980 rok. 75% pracowników zakładu przechodzi do NSZZ „Solidarność”, 25% pozostaje w NSZZ Pracowników Przemysłu Spożywczego. W tym czasie zakład liczył 250 pracowników. W 1981 roku wszystkie związki zawodowe zostały zawieszone po ogłoszeniu stanu wojennego.

1982

W 1982 r. przerób jaj sięgnął 49 131 957 sztuk.

1983

1983 rok upływa pod znakiem zmagań z brakiem surowców na rynku (głównie paszy), ale także w tym czasie dokonuje się modernizacja zakładu. W wyniku redukcji miejsc pracy w zakładzie pozostaje zatrudnionych 193 pracowników.

1985

1985 r. – dalsza modernizacja zakładu i powiększanie go o kolejne magazyny.

1994

W 1994 r. zakład zostaje wydzierżawiony przez firmę Jacka Domogały i otrzymuje nazwę „Ubojnia” (Ubojnia Jacek Domogała). W firmie tej zatrudnionych było 180 osób.

1995

W 1995 r. zostaje zawiązana Spółka Akcyjna pod nazwą Zakłady Mięsne „BRADO-2” S.A. Prezesem zostaje Adam Toborek.

1996

W 1996 r. Śląskie Zakłady Drobiarskie wyrażają zgodę na sprzedaż zakładu w Tomicach na rzecz Zakładów Mięsnych „BRADO-2” S.A. z siedzibą (spółki) w Orzeszu.

2004

W 2004 r. Pan Dariusz Owczarek i Pani Jolanta Suchanek-Owczarek nabywają 100% akcji.

2006

W latach 2006-2008 budowane są nowe hale produkcyjne, które spełniają normy Unii Europejskiej.

2008

W 2008 r. otrzymaliśmy pozwolenia na eksport towarów do krajów Unii Europejskiej. W tym roku także zakład otrzymał wszelkie zatwierdzenia od Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wadowicach.

2008

W 2008 r. Gerard Franica wraz z żoną nabywają 50% akcji.

2010

W 2010 r. prezesem zostaje Adam Socha.

2010

Uzyskanie pozwolenia od Głównego Lekarza Weterynarii na eksport do krajów trzecich.

2017

W latach 2017 -2018 budowane są nowoczesne mroźnie i magazyn wysokiego składowania wraz z mroźniami do zamrażania szokowego.

2018

W 2018 r. Państwo Franica przekazują swoje akcje córce, Grażynie Franica-Socha.

2020

W 2020 r. powstaje nowa linia rozbioru drobiu, a w kolejnym – modernizacja linii patroszalni.

2022

Rok 2022: modernizacja linii rozładunku drobiu oraz rozpoczęcie budowy kolejnej mroźni wysokiego składowania i mroźni szokowej o powierzchni 2000 m2.