Uprawnienia

Posiadamy uprawnienia eksportowe do następujących krajów:

Afryka:
Angola, Benin, Demokratyczna Republika Konga, Gabon, Ghana, Gwinea, Kongo, Liberia, Togo, Wybrzeże Kości Słoniowej.

Europa:
Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania oraz Włochy.

W miarę możliwości staramy się poszerzać nasze uprawnienia o kolejne kraje.

W zakładce Do pobrania znajdują się pozwolenia na eksport.