„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu wyposażenie zakładu w nowoczesne maszyny i urządzenia do produkcji wyrobów mięsnych oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu. Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: 4.2 “Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: poprawa konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej. Nazwa operacji: "Wyposażenie zakładu w nowoczesne maszyny i urządzenia do produkcji wyrobów mięsnych oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu."

Operacja polega na montażu nowej linii patroszenia oraz modernizację układu chłodzenia wraz z systemem odzysku ciepła, co pozwoli na utrzymanie odpowiednich warunków produkcyjnych niezbędnych w tego typu pomieszczeniach. Ponadto zainstalowano Instalację fotowoltaiczną , wagę taryfikującą, pakowaczkę dwukomorową, stanowiska wagowe oraz rozbudowano system informatyczny. Projekt wymaga konkretnych nakładów na inwestycje, w skład której wchodzi:

  • zakup linii patroszenia;
  • zakup stanowisk wagowych;
  • zakup urządzeń chłodniczych wraz z wymiennikami ciepła (wspomogą proces produkcyjny przy czym będą to urządzenia nowej generacji – uwzględniające zmniejszenie poboru energii oraz odzyskiwanie energii cieplnej – odpadowej);
  • zakup wagi taryfikującej;
  • rozbudowa informatycznego systemu zarządzania (pomoże efektywnie administrować procesem produkcyjnym w zakładzie);
  • zakup dwukomorowej pakowaczki próżniowej.

 

Chcesz zostać naszym klientem?