Ogłoszenia

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na „Kontenery do przewozu drobiu

W związku z postępowaniem ofertowym realizowanym przez Zakłady Mięsne „BRADO-2” Spółka Akcyjna informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na sprzedaż i dostawę nowych kontenerów do przewozu drobiu – 2 komplety wybrana została oferta DROMASZ Sp. z o.o. Sp. k., ul. Główna 30, 97-310 Moszczenica. Informacja o wyniku postępowania do pobrania tutaj.

 

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na „Sprzedaż, dostawa, montaż i uruchomienie systemu centralnego mycia

W związku z postępowaniem ofertowym realizowanym przez Zakłady Mięsne „BRADO-2” Spółka Akcyjna informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na sprzedaż, dostawę, montaż i uruchomuienie systemu centralnego mycia wybrana została oferta CID LINES Sp. z o.o., ul. Świerkowa 20, 64-320 Buk. Informacja o wyniku postępowania do pobrania tutaj.

 

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na „Sprzedaż i dostawa nowego wózka widłowego”

W związku z postępowaniem ofertowym realizowanym przęz Zakłady Mięsne „BRADO-2” Spółka Akcyjna informujemy, że w postępowaniu o udzielęnte zamowienia na sprzedaż i dostawę nowęgo wózka widłowego wybrana została oferta TOYOTA MATERIAL HANDLING Sp. z o.o., ul. Potockiego 1A, 96-313 Jaktorów. Informacja o wyniku postępowania do pobrania tutaj.

 

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na “URZĄDZENIA CHŁODNICZE WRAZ Z SYSTEMEM ODZYSKU CIEPŁA – dostawa i montaż agregatów chłodniczych oraz wewnętrznych instalacji chłodniczych”

W związku z postępowaniem ofertowym realizowanym przez Zakłady Mięsne “BRADO-2” S.A, Tomice, ul. Dworska 18, 34-100 Wadowice informuję, że w postępowaniu ofertowym o udzielnie zamówienia na zadanie „URZĄDZENIA CHŁODNICZE WRAZ Z SYSTEMEM ODZYSKU CIEPŁA – dostawa i montaż agregatów chłodniczych oraz wewnętrznych instalacji chłodniczych” wybrana została oferta firmy TECHCOOL Sp. z o.o., 63-820 Piaski, ul. Gostyńska 11, która spełniła kryteria udziału w postępowaniu i uzyskała najlepszy wynik punktowy za kryteria wyboru oferty, przedstawiając ofertę na sumę 227.072,00 EURO netto, przy czasie realizacji wynoszącym 14 tygodni i okresie gwarancji na urządzenia wynoszącym 12 miesięcy.
Oferowaną sumę przeliczono (zgodnie z zasadami programu PROW) wg kursu sprzedaży walut w NBP z dnia wpływy oferty: 227.072,00 EURO * 4,3583 zł./EURO = 989.647,89 zł. + VAT.
Informacja o wyniku postępowania do pobrania tutaj.

 

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie „Budowa budynku mroźni z pomieszczeniem stacji transformatorowej i fundamentem pod agregaty oraz rampą załadowczą i drzwiami mroźniczymi – według załączników nr P1, P2, P3 i P4 (przedmiary robót)”

W związku z postępowaniem ofertowym realizowanym przez Zakłady Mięsne “BRADO-2” S.A, Tomice, ul. Dworska 18, 34-100 Wadowice informuję, że w postępowaniu ofertowym o udzielnie zamówienia na zadanie „Budowa budynku mroźni z pomieszczeniem stacji transformatorowej i fundamentem pod agregaty oraz rampą załadowczą i drzwiami mroźniczymi – według załączników nr P1, P2, P3 i P4 (przedmiary robót)” wybrana została oferta firmy F.U.H. DACHSYSTEM Rak Robert, 34-100 Wadowice, ul. Batorego 2, która spełniła kryteria udziału w postępowaniu i uzyskała najlepszy wynik punktowy za kryteria wyboru ofert, przedstawiając ofertę na sumę 1.278.432,41 złotych netto (czyli 1.572.471,86 złotych brutto), przy okresie gwarancji wynoszącym 36 miesięcy oraz terminie realizacji wynoszącym 20 tygodni.
Informacja o wyniku postępowania do pobrania tutaj.

 

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na „Informatyczny system zarządzania”

W związku z postępowaniem ofertowym realizowanym przez Zakłady Mięsne “BRADO-2” S.A, Tomice, ul. Dworska 18, 34-100 Wadowice informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na informatyczny system zarządzania wybrana została oferta firmy YAKUDO Plus sp. z o.o. z ceną 159 030 PLN. Informacja o wyniku postępowania do pobrania tutaj.

 

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na „Regały przesuwne wysokiego składowania”

W związku z postępowaniem ofertowym realizowanym przez Zakłady Mięsne “BRADO-2” S.A, Tomice, ul. Dworska 18, 34-100 Wadowice informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na regały przesuwne wysokiego składowania wybrana została oferta firmy STOW Polska Sp. z o.o. z ceną 217 160 PLN.Informacja o wyniku postępowania do pobrania tutaj.

 

Informatyczny system zarządzania

Data ogłoszenia: 2017-02-23, data zakończenia: 2017-03-06
Zapytanie ofertowe
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:
„Informatyczny system zarządzania” wg załączonego zapytania ofertowego i załączników.
Termin składania ofert upływa w dniu 06.03.2017 r.

 

Regały przesuwne i stacjonarne wysokiego składowania

Data ogłoszenia: 2017-02-16, data zakończenia: 2017-02-27
Zapytanie ofertowe
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:
„Regały przesuwne wysokiego składowania” wg załączonego zapytania ofertowego i załączników.
Termin składania ofert upływa w dniu 27.02.2017 r.

 

Urządzenia chłodnicze wraz z systemem odzysku ciepła do budynku mroźni

Data ogłoszenia: 2017-02-01, data zakończenia: 2017-02-22
Zapytanie ofertowe
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:
„Urządzenia chłodnicze wraz z systemem odzysku ciepła” wg załączonego zapytania ofertowego i załączników.
Termin składania ofert upływa w dniu 22.02.2017 r.

 

Budowa budynku mroźni z pomieszczeniem stacji transformatorowej i fundamentem pod agregaty oraz rampą załadowczą i drzwiami mroźniczymi

Data ogłoszenia: 2017-02-01, data zakończenia: 2017-02-22
Zapytanie ofertowe
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:
Zadanie „Budowa budynku mroźni z pomieszczeniem stacji transformatorowej i fundamentem pod agregaty oraz rampą załadowczą i drzwiami mroźniczymi” – wg załączonego zapytania ofertowego i załączników.
Termin składania ofert upływa w dniu 22.02.2017 r.

 

Sprzedaż, dostawa, montaż i uruchomienie systemu centralnego mycia

Data ogłoszenia: 2023-11-09, data zakończenia: 2023-11-16
Zapytanie ofertowe
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:
Zadanie „Sprzedaż, dostawa, montaż i uruchomienie systemu centalnego mycia” – wg załączonego zapytania ofertowego.
Termin składania ofert upływa w dniu 16.11.2023 r.

 

Sprzedaż i dostawa nowego wózka widłowego

Data ogłoszenia: 2023-11-09, data zakończenia: 2023-11-16
Zapytanie ofertowe
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:
Zadanie „Sprzedaż i dostawa nowego wózka widłowego” – wg załączonego zapytania ofertowego.
Termin składania ofert upływa w dniu 16.11.2023 r.

 

Kontenery do przewozu drobiu

Data ogłoszenia: 2024-03-27, data zakończenia: 2024-04-03
Zapytanie ofertowe
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:
„Sprzedaż i dostawę nowych kontenerów do przewozu drobiu – 2 komplety” wg załączonego zapytania ofertowego i załączników.
Termin składania ofert upływa w dniu 03.04.2024 r.