PROW 2017-2020

Program rozwoju obszarów wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Operacja mająca na celu wyposażenie zakładu w nowoczesne maszyny i urządzenia do produkcji wyrobów mięsnych. Dla ZM „Brado-2” S.A. współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2017-2020. Przewidywane wyniki operacji: poprawa konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej. Nazwa operacji: „Wyposażenie Zakładu BRADO w nowoczesne maszyny i urządzenia do produkcji wyrobów mięsnych.”

 

 

Operacja polega na montażu w zmodernizowanym budynku produkcyjnym systemu przenośników pojemników wraz z linią pionową dzielenia drobiu z systemem ważenia i linią doczyszczania fileta oraz zostaną w tych pomieszczeniach zainstalowane urządzenia chłodnicze i komora szokowego mrożenia wraz z systemem odzysku ciepła, co pozwoli nam utrzymania odpowiednich warunków produkcyjnych niezbędnych w tego typu pomieszczeniach. Projekt wymaga konkretnych nakładów na inwestycje, w skład której wchodzi:

 

  • zakup przenośników pojemników, linii pionowej dzielenia, wraz z systemem ważenia i doczyszczania;
  • zakup stanowisk wagowych i wykrywacza metali;
  • zakup urządzeń chłodniczych wraz z wymiennikami ciepła (wspomogą proces produkcyjny przy czym będą to urządzenia nowej generacji – uwzględniające zmniejszenie poboru energii oraz odzyskiwanie energii cieplnej – odpadowej);
  • zakup owijarki automatycznej do palet (poprawi bezpieczeństwo pakowanych partii asortymentu, wpłynie na jakość oferowanego produktu);
  • rozbudowa informatycznego systemu zarządzania (pomoże efektywnie administrować procesem produkcyjnym w zakładzie);
  • uruchomienie zakupionych urządzeń.