PROW

Program rozwoju obszarów wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Operacja mająca na celu budowę budynku mroźni z odzyskiem ciepła oraz zakup wyposażenia dla ZM „Brado-2” S.A. współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: poprawa konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej. Nazwa operacji: „Budowa budynku mroźni z odzyskiem ciepła oraz zakup wyposażenia dla ZM „Brado-2” S.A.”

 

 

Operacja polega budowie budynku mroźni z odzyskiem ciepła wraz z niezbędnymi instalacjami i urządzeń przeznaczonej do przechowywania elementów mięsa drobiowego uzyskanych po rozbiorze. Projekt wymaga konkretnych nakładów na inwestycje, w skład której wchodzi:

     

  • budowa mroźni wraz z pomieszczeniem stacji transformatorowej, fundamentem pod agregaty i zamontowaniem niezbędnych instalacji (powiększenie powierzchni magazynowej niezbędnej do składowania elementów porozbiorowych mięsa, uzyskanie powierzchni niezbędnej do instalacji urządzeń chłodniczych oraz regałów);
  • zakup urządzeń chłodniczych wraz z wymiennikami ciepła (wspomogą proces magazynowania produktów przy czym będą to urządzenia nowej generacji – uwzględniające zmniejszenie poboru energii oraz odzyskiwanie energii z wody odpadowej);
  • zakup regałów przesuwnych wysokiego składowania (polepszą efektywność zagospodarowania przestrzeni przeznaczonej do przechowywania produktów);
  • zakup owijarki automatycznej do palet (poprawi bezpieczeństwo pakowanych partii asortymentu, wpłynie na jakość oferowanego produktu);
  • instalacja informatycznego systemu zarządzania (pomoże efektywnie administrować procesem produkcyjno – przechowalniczym w Zakładzie, wpłynie na zwiększoną produktywność);
  • uruchomienie zakupionych urządzeń i zastąpienie nimi urządzeń obecnie eksploatowanych.